Honorarer​

Honorar​​

Egenbetaling for lægehenviste (individuel terapi):

Henvisningsårsag 1-9: 1.konsultation kr. 403,39 og de flg. 11 konsultationer kr. 336,36

Henvisningsårsag 10-11: 1.konsultation kr. 403,39 og de flg. 11 konsultation kr. 336,36

​​Hvert år pr. 1. april og 1. oktober sker der en mindre stigning i honoraret.

​​

Den Offentlige Sygesikring betaler ca. 2/3 af det fulde honorar.

​Henvisningsårsager/hændelser 1-11 (se nedenfor)

​​

Uden lægehenvisning:

​kr. 1.000,00 pr. konsultation​ ved individuel terapi.

Sygeforsikringen Danmark (tlf. 70109070) giver kr. 200,00 i tilskud for lægehenviste, og kr. 300,00 for selvbetalere, hvis du er medlem og opfylder betingelserne for de hændelser Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til - se nedenstående 11 hændelser. 

Konsultationens varighed

50 minutter pr. konsultation for samtlige individuelle konsultationer

​For lægehenviste kun en konsultation pr. dag

Lægehenvisning

Der ydes 12 konsultationer pr. henvisningsårsag. Gyldig lægehenvisning skal foreligge inden behandlingens opstart, og den må højest være en måned gammel fra lægens datering til kontakt med klinikken. Uden gyldig lægehenvisning er honoraret kr. 1.000,00 pr. konsultation

​Henvisningen hentes af psykologen på en server, når cpr-nr. er oplyst

Sundhedskort

Sundhedskort/sygesikringsbevis medbringes til hver konsultation for lægehenviste. Dermed registreres, at du har været til behandling​

To-personers konsultation

Ved parterapi og med lægehenvisning skal personerne have relation til hinanden og medbringe hver deres lægehenvisning. Honoraret er:

Henvisningsårsag 1-9: kr. 386,82 pr. person første konsultationer og kr. 336,36 pr. person de 11 flg. konsultationer.

Henvisningsårsag 10-11: kr. 386,82 første gang og kr. 336,36 de flg. 11 gange

Uden lægehenvisning kr. 900,00 pr. person pr. konsultation. Konsultationerne er ved parterapi af 90 minutters varighed​.

 

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud som nævnt ovenfor.

Afbud til en konsultation

Afbud til en aftalt konsultation skal ske dagen inden kl. 16:00. Herefter udløses honorar. Se under pkt. om udeblivelse og sent afbud​

Udeblivelse og sent afbud

Individuel terapi: Ved udeblivelse og sent afbud til en aftalt tid senere end dagen før kl. 16:00 er honoraret:

Henvisningsårsag 1-9: kr. 403,39 første gang og de 11 flg. konsultationer kr. 336,36

Henvisningsårsag 10-11: kr. 403,39 og de 11 flg. konsultationer kr. 336,36

​Parterapi: Ved udeblivelse og sent afbud til en aftalt tid senere end dagen før kl. 16 før er honoraret:

Henvisningsårsag 1-9: kr. 386,82 første gang og kr. 336,36 de flg. 11 gange

Henvisningsårsag 10-11: kr. 386,82 første gang og kr. 336,36 de flg. 11 gange

Ved gentagne udeblivelser og sent afbud vil egen andelen dobles op for såvel individuel terapi som parterapi.

Uden lægehenvisning: udeblivelse og sent afbud kr. 1.000,00​

Henvisningsårsager
De 11 hændelser

Berettiget til psykologhjælp med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring er personer med nedenstående 11 hændelser/henvisningsårsager, som skal være sket inden for de seneste 6 måneder. Der kan i særlige tilfælde dispenseres op til 12 måneder. Disse regler gælder ikke for henvisningsårsag 9.

 1. ​Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. ​Trafik- og ulykkesofre
 3. ​Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. ​Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. ​Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. ​Pårørende ved dødsfald (herunder ufrivillig abort og fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)
 7. ​Personer, der har forsøgt selvmord
 8. ​Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortamtsrådet
 9. ​Personer, der inden de fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. ​Personer med let til moderat depression fra det fyldte 18. år
 11. ​Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (tvangstanker og –handlinger) og er mellem 18-38 år.

​Den pågældende skal iflg. sygesikringsloven have ret til psykologhjælp (gruppe 1- og 2-sikrede)

​Der bevilges tilskud til 12 konsultationer. For henvisningsårsag 10 og 11 kan der ved behov bevilges 12 konsultationer mere, dvs. i alt og højest 24 konsultationer.​

Jægersborg Allé 19, 4. sal │ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.dk