​Kognitiv terapi kan give dig en bedre selvforståelse

​Har du nogle tankemønstre, som du ikke kan få brudt? Kognitiv terapi kan være vejen ud af den onde spiral og give dig en udvidet forståelse af dig selv og dine omgivelser.

I Psykologisk Klinik Hellerup, beliggende i Charlottenlund tæt ved København, er vi tre psykologer, der arbejder med kognitiv terapi, og vi henvender os til dem, der gerne vil arbejde med denne terapiform.

Hvad går kognitiv terapi ud på?

I kognitiv terapi arbejdes der med de grundlæggende antagelser om selvet, andre og fremtiden. De grundlæggende antagelser er subjektive konstruktioner af virkeligheden, som er dannet af de påvirkninger, vi udsættes for gennem livet. De grundlæggende antagelser er altafgørende for den mening eller betydning, vi tillægger bestemte begivenheder.

​Den samme begivenhed har altså en forskellig mening fra person til person, og det er denne mening, som giver en emotionel virkning på os hver især. 

Emotionelle forstyrrelser opstår oftest på grund af problemer med at organisere og fortolke realiteterne, og disse problemer opstår som regel på grund af indlærte holdninger og antagelser, som vi hver især anvender til at finde en mening med det hele.

De grundlæggende antagelser, der arbejdes med i kognitiv terapi, er dem, som er blevet til på baggrund af tidligere erfaringer, og som trigges i bestemte livssituationer og fremkalder automatiske tanker og emotionelle forstyrrelser. Essensen er en bevidstliggørelse og en selverkendelse af forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og fysiske reaktioner.

Ring hvis du gerne vil vide mere

Er du interesseret i at høre mere om kognitiv terapi og om, hvordan du kan opnå større indsigt i dig selv og dine handlemønstre, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 30 43 20 eller på e-mail klinik@doerum.dk

Jægersborg Allé 19, 4. sal │ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.dk